İş Hukuku
İş Hukuku
  • Kıdem İhbar Tazminatı davaları
  • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları, (maddi-manevi taz)
  • İşe iade davaları
  • Hizmet tespiti davaları
  • İşveren danışmanlık
  • İş kazaları sebebi ile açılan davalar
  • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davası
  • Elbistan iş hukuku avukatı
  • Elbistan avukat ve Hukuk işlemleriniz için tercih edebilirsiniz.