Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku

Sınai Mülkiyet Hukuku

Marka, patent, faydali model ve endüstriyel tasarımın haksız kullanımının önlenmesi ve korunması
Taklitle mücadele, taklit malların toplatılması
Haksız kullanım ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları ve ceza davalarının takibi
Mevcut haksız kullanımın önlenmesi için tedbir talebi,


Fikri Mülkiyet Hukuku

Edebi, müzik, fikir ve sanat eserleri, mimari eserler, güzel sanat eserleri, sinema eserleri,bilgisayar programları ve veri tabanları(yazılımlar) üzerindeki telif haklarının korunması ve vaki tecavüzlerin önlenmesi bağlantılı maddi ve manevi tazminat ve ceza davalarının takibi.