Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
  • Tapu iptal ve tescil davaları
  • Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları
  • Kamulaştırmasız el atma davaları
  • Meni müdahele ve Ecrimisil davaları
  • Kadastro tespiti davaları
  • Şufa (önalım) davası, Geçit hakkı kurulması davası
  • İpotek fekki davaları
  • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları