Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku
  • Yanlış Tedavi ile Estetik durumun bozulması vs. ile bağlı zararları tazminen maddi ve manevi tazminat davaları
  • İş kaybı sebebi maddi tazminat davaları
  • Yanlış tedavi sonucu ölüm sebebi ile maddi ve manevi tazminat davları