Tüketici Mahkemeleri Başvuruları
Tüketici Mahkemeleri Başvuruları
 • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
 • Müşteri ilişkileri
 • Tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Garanti belgeleri
 • Etiket ve taahhütlerin hazırlanması
 • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi 
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
 • Tüketici Mahkemeleri tarafından ürünlerin üretiminin, satışının durdurulması, malın toplatılması ve harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda tüketici mahkemelerinde dava takibi